Op 27 juli 2021 heeft het Werelderfgoedcomité van UNESCO de Nederlandse Limes de status van Werelderfgoed toegekend. Daarmee behoort nu ook het Leidse Park Matilo tot het Werelderfgoed. Bijzonder, want het is pas de 11e keer dat een Nederlands monument deze status heeft gekregen. Doel van de Werelderfgoedlijst is om uniek erfgoed beter in stand te houden. 

Limes

Het Romeinse Rijk in de tweede eeuw had als noordgrens de Rijn. Deze grens werd de Limes (grenspad) genoemd. De Limes begint bij de monding van de Rijn in  Katwijk en gaat via Leiden verder langs de Rijn naar Duitsland en vervolgens langs de Donau naar de Zwarte Zee.

Langs de Limes waren ook forten en nederzettingen gebouwd, die allen een naam kregen. Deze namen zijn terug te vinden op een oude Romeinse reiskaart, genaamd de Peutingerkaart.

Lugdunum Batavorum

De meest noordwestelijke nederzetting langs de Limes heette Lugdunum Batavorum bij Katwijk. Dat was schrikken voor Leiden, want lange tijd was men in de veronderstelling dat Leiden een ‘voortzetting’ was van Lugdunum. Men had in 1575 zelfs de universiteit de Latijnse naam ‘Academia Lugduno Batava’ (Academie Lugdunum Batavorum’) gegeven en deze naam in het logo vermeld.

Reiskaart

Op de Romeinse reiskaart is ook de naam van het Leidse grensfort  zichtbaar, namelijk ‘Matilo’. Dit is gelegen in de huidige wijk Roomburg. Het grensfort Matilo aan de limes is inmiddels bovengronds zichtbaar gemaakt. En dit park is dus Werelderfgoed van Unesco.

Wat verandert er met deze ‘onderscheiding’ voor Park Matilo. Voorlopig nog niet zo veel. Er zullen geen bussen vol toeristen komen. De trouwste bezoekers zijn de hondenbezitters uit de wijk Roomburg. Toch wel bijzonder dat je nu je viervoeter op ‘Werelderfgoed’ een plas kan laten doen. En mocht je een keer op Matilo lopen en je weet niet meer waar je bent: Kijk dan naar beneden en je ziet dat je op de ‘Limes’ loopt.